ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์” ขึ้น เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณครู ผู้ให้การอบรมสั่งสอน ซึ่งได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี