ข่าวกิจกรรม

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 10.45 น. โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ให้กับนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ( สี่สายพันธ์ุ ) ม.2-3 ( สองสายพันธ์ุ ) จำนวนทั้งหมด 116 คน ณ บริเวณใต้อาคารพระแม่มารีย์ ขอขอบพระคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง