ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “ภาคภูมิใจ ภาษาไทยแห่งชาติ งามวิลาศวรรณคดี”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม “ภาคภูมิใจ ภาษาไทยแห่งชาติ งามวิลาศวรรณคดี” ภายใต้โครงการ Academic Excellence Project เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน