ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันสารเสพติดฯ

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายงานบุคลากรนักเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันสารเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
2. การแข่งขัน E Sport Game FREE FIRE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
3. การแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
4. การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
5. การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงและการแข่งขันวอลเลย์บอลชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โดยคำขวัญในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในปีนี้คือ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” และได้รับความกรุณาจากพันตำรวจโท ศักดา โชติพัฒนโภคิน สารวัตรกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด