ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสมโภชพระหฤทัย

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้มีพิธีสมโภชพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี