• 11 Jun, 2023

เปิดสอนเสริมทักษะภาคฤดูร้อน (Summer)

เปิดสอนเสริมทักษะภาคฤดูร้อน (Summer)

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 โรงเรียนพระฤทัยได้เปิดสอนเสริมทักษะภาคฤดูร้อนขึ้น

โดยโรงเรียนได้เปิดสอนเสริมทักษะระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

Areenan Swangjai

ผู้ดูแลระบบ คอยช่วยเหลือทางเทคนิคให้กับ ผู้ที่รับผิดชอบในโรงเรียน สามารถติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์ 084-3707379