ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิรชยา รักมณี ม.6/3 เข้ารับรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม” สาขา เด็กและเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2567

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาว จิรชยา รักมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้รับการพิจารณาประวัติ คัดเลือกเข้ารับรางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ต้นกล้าคุณธรรม”
สาขา เด็กและเยาวชนจิตอาสา ประจำปี 2567
ได้รับเกียรติรับมอบรางวัลจากประธานในพิธี พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ โอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร