ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ “

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม”รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ” เพื่อระลึกถึง สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครู ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวรรณคดีไทย และได้รับการยกย่องจาก UNESCO ว่าเป็น “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” เป็นกวีเอกของโลก และถูกขนานนามว่าเป็น “เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี