ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และพิธีมอบเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และพิธีมอบเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้