ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงอันตรายและภัยร้ายของบุหรี่ โดยได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้