ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดการแข่งเต้น ประเภท Hip Hop

โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
นายชยกร เจริญวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเหรียญเงิน
ในการประกวดการแข่งเต้น ประเภท Hip Hop
งาน The​ Cheer Thailand Championship 2024 ระดับภาคเหนือ
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุนายน 2567