☀ ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2561

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น ป.1- ม.6 )

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น เด็กเล็ก (NURSERY) – อนุบาล )