☀ ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2561

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น ป.1- ม.6 )

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น เด็กเล็ก (NURSERY) – อนุบาล )

☀ ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประถมศึกษาปีที่ 1   |

ประถมศึกษาปีที่ 2  |

ประถมศึกษาปีที่ 3  |

ประถมศึกษาปีที่ 4  |

ประถมศึกษาปีที่ 5  |

ประถมศึกษาปีที่ 6   |

มัธยมศึกษาปีที่ 1    |

มัธยมศึกษาปีที่  2   |

มัธยมศึกษาปีที่ 3    |

มัธยมศึกษาปีที่ 4    |

มัธยมศึกษาปีที่ 5    |

มัธยมศึกษาปีที่ 6    |