แหล่งข่าวสาร

☀ ประกาศเปิดภาคเรียน 1/2561

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น ป.1- ม.6 ) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  ( ชั้น เด็กเล็ก (NURSERY) – อนุบาล ) Facebook 531 Twitter 0 Google+0 531Shares