ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูพวงเพชร อิทธิเตชสี

ครูประจำชั้น ป. 3/1 (ครู 1)
ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูนุชธิกา เพียรประกอบ

ครูประจำชั้น ป.3/1 (ครู 2)
ครูพาฝัน นันเปรย

ครูพาฝัน นันเปรย

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 1)
ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูพรพิมล สุวรรณคะโต

ครูประจำชั้น ป.3/2 (ครู 2)
ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูลัดดาวัลย์ ช่างเงิน

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 1)
ม.เอกชัย ศิริ

ม.เอกชัย ศิริ

ครูประจำชั้น ป.3/3 (ครู 2)
ครูมิ่งจือ หลิน

ครูมิ่งจือ หลิน

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 1)
ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา

ครูประจำชั้น ป.3/4 (ครู 2)
ครูชุติมา จอมวิญญาณ์

ครูชุติมา จอมวิญญาณ์

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 1)
ครูพิมพ์ภัคนันท์ บุณญธาดา

ครูพิมพ์ภัคนันท์ บุณญธาดา

ครูประจำชั้น ป.3/5 (ครู 2)
ครูอัมพร หลวงมณีวรรณ์

ครูอัมพร หลวงมณีวรรณ์

ครูพิเศษ ป.3
T. Luchie

T. Luchie

ครูพิเศษ ป.3